Find Us
با ما درتماس باشید

در خواست های فوری

قیمتهای ما
انواع مهاجرت

قیمتهای ما

این حقیقت وجود دارد که ما برای خدماتمان هزینه دریافت می کنیم. ما معتقدیم بهترین راه برای موفق بودن فراهم کردن خدمات برجسته به قیمت منطقی است. ما ارزانترین موسسه مهاجرتی در لندن نیستیم، اما بدیهی است که ارائه خدمت با کیفیت بالا، زمان و انرژی می طلبد. شما در انتخاب وستکین آزاد هستید.

هزینه ما درطول پروسه کار تغییری نمی کند، مگر اینکه در ابتدا درباره آن به شما گوشزد کرده باشیم. بنابراین هزینه غیر قابل پیش بینی بعد از امضای قرارداد از شما درخواست نخواهیم کرد و این انتظار را داریم که پرداختهای شما نیز به موقع باشد.

 
 

Additional Links

ویدۀوها

Contact Information

Westkin Associates

16 Hanover Square

Mayfair

London, W1S 1HT

 

London: +44 207 118 4546

Email iran@westkin.com