Find Us
با ما درتماس باشید

در خواست های فوری

کارآفرینان فارغ‌التحصیل
انواع مهاجرت

کارآفرینان فارغ‌التحصیل

این دسته‌ی مهاجرتی جایگزین طرح بین‌المللی فارغ‌التحصیلی قدیمی (و معادل اسکاتلندی‌اش، استعدادهای نو در طرح اسکاتلند) شده است. این دسته‌ی مهاجرتی برای حفظ بهترین و درخشان‌ترین دانشجویان خارجی (صفحه‌ی تحصیل در بریتانیای ما را ببینید) در بریتانیا پس از پایان تحصیلات‌شان طراحی شده است. کسانی که در طرح بین‌المللی فارغ‌التحصیلی و استعدادهای نو در اسکاتلند بوده‌اند بی‌درنگ برای دسته‌ی فعالیت‌های شغلی پس از فارغ‌التحصیلی دارای صلاحیت محسوب می‌شوند و شروط زبان و ابقا برای‌شان مد نظر قرار داده می‌شود.

با این‌که زمانی که در دسته‌ی فعالیت‌های شغلی پس از فارغ‌التحصیلی سپری می‌شود برای اقامت دائم محسوب نمی‌شود، وزارت کشور اذعان داشته که این دسته را پلی برای ادامه‌ی تحصیل به مهارت‌های بالا یا کارهای تخصصی می‌دانند.

کسانی که پیش از این در طرح بین‌المللی فارغ‌التحصیلی یا استعدادهای نو در اسکاتلند نبوده‌اند این شرایط برقرار است که متقاضی باید موارد زیر را داشته باشد:

وکلای متخصص ما در امور مهاجرت از میان مشاوران و حقوق‌دانان امور مهاجرت لندن قادرند در این برآورده کردن این شروط به شما کمک کنند و نیز زمان شما را در بریتانیا تمدید کنند و در صورت لزوم درباره‌ی مسیرهای کسب اقامت و شهروندی به شما مشاوره بدهند.

 
 

Additional Links

ویدۀوها

Contact Information

Westkin Associates

16 Hanover Square

Mayfair

London, W1S 1HT

 

London: +44 207 118 4546

Email iran@westkin.com