Find Us
با ما درتماس باشید

در خواست های فوری

ویزای نامزدی
انواع مهاجرت

ویزای نامزدی

همان‌طور که وکلای برجسته‌ی امور مهاجرت توصیه می‌کنند، غیر از تقاضای همسران، دوست‌های شخصی نیز می‌توانند به عنوان نامزد کسانی که تابعیت بریتانیا را دارند برای پیوستن به آن‌ها اقدام کنند.

تقاضای نامزد نیز تقریباً مشابه تقاضای همسر است، با این تقاوت مهم و آشکار که تقاضای همسر مستلزم ارائه‌ی یک مدرک معتبر ازدواج است اما تقاضای نامزد این‌طور نیست.

اگر می‌خواهید پس از کسب ویزای نامزد در بریتانیا ازدواج کنید یا وارد یک رابطه‌ی شخصی با یک تابعه‌ی بریتانیا شوید و سپس اقامت دائم این کشور را بگیرید، می‌توانید از قانون 290 استفاده کنید.

این صفحه به آن‌چه برای شمایی لازم است که خارج از بریتانیا هستید می‌پردازد، این‌جا را ببینید.

اگر می‌خواهید با ویزای نامزد به بریتانیا بیاید و به دوست شخصی تابع بریتانیای خود بپیوندید می‌توانید اگر دوست شما در بریتانیا زندگی می‌کند و اقامت دارد، و یا به بریتانیا باز می‌گردد تا به صورت دائم با شما در این‌جا زندگی کند، این کار را بکنید. اقامت دائم در بریتانیا معمولاً مستلزم گذرنامه‌ی بریتانیایی و یا اجازه‌ی اقامت نامحدود در این کشور است.

دیگر ملزومات عبارت‌اند از:

تمام تقاضاهای نامزدی باید از کشور وطن داده شوند، پس از پذیرفته شدن اجازه‌ی ورود 6 ماهه داده می‌شود. در طول این 6 ماه زوج می‌توانند ازدواج کنند.

پس از ازدواج می‌توانند در کشور بمانند و به عنوان افراد متاهل برای اقامت در بریتانیا تقاضا بدهند.

برای جزئیات مربوط به این تقاضاها این‌جا را ببینید.

 
 

Additional Links

ویدۀوها

Contact Information

Westkin Associates

16 Hanover Square

Mayfair

London, W1S 1HT

 

London: +44 207 118 4546

Email iran@westkin.com