Find Us
با ما درتماس باشید

در خواست های فوری

والدین و پدربزرگ و مادربزرگ
انواع مهاجرت

والدین و پدربزرگ و مادربزرگ

قوانین مهاجرت اجازه می‌دهد یک فرد بومی بریتانیا یا کسی که اجازه‌ی اقامت نامحدود دارد والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ‌اش را برای اقامت به بریتانیا بیاورد.

همان‌طور که وکلا و مشاوران مهاجرت از ملزومات این تقاضا آگاه هستند در این مورد سخت‌گیری زیادی می‌شود.

ملزومات اساسی عبارت‌اند از:

الف. این‌که پدر یا مادر یا پدربزرگ یا مادربزرگ بالای 65 سال داشته باشد. در غیر این صورت باید شرایط ارفاقی و استثنایی خاصی وجود داشته باشد. لطفاً برای راهنمایی بیش‌تر درباره‌ی مفهوم عملی شرایط ارفاقی و استثنایی با وکلای برجسته‌ی ما در امور مهاجرت تماس بگیرید. اگر متقاضی بالای 65 سال داشته باشد یا شرایط ارفاقی استثنایی را داشته باشد پس از آن ملزومات دیگری مطرح می‌شود.

ب. این ملزومات عبارت‌اند از نیاز به کسی که اقامت  بریتانیا را داشته باشد و بتواند به لحاظ مالی فرد متقاضی را پس از ورودش به بریتانیا پشتیبانی کند. این مستلزم بررسی دقیق و مفصل درآمدهای کارمندی یا شغل آزاد فرد مسئول و نیز در صورت لزوم ارزیابی پس‌اندازهای او است.

ج. مقامات مهاجرت ضمناً این را نیز ضروری می‌دانند که فرد ساکن بریتانیا در بریتانیا شرایط مناسب را برای سکونت فرد متقاضی داشته باشد. این معمولاً در عمل یعنی یک اتاق خواب مجزا برای متقاضی یا متقاضیان. وکلای امور مهاجرت ما روابط خوبی با مقامات ارزیابی مسکن محلی دارند و در فرصتی کوتاه می‌توانند گزارش‌شان را برای تامین و رفع التزام مسکن به دست بیاورند.

د. جنبه‌ی دیگری از قانون مهاجرت والدین و پدربزرگ و مادربزرگ این التزام است که آن‌ها در خارج از بریتانیا و در کشور وطن‌شان هیچ خویشاوند دیگری نداشته باشند که بتوانند به لحاظ مالی آن‌ها را پشتیبانی کنند. این بدان معنی نیست که والدین و پدربزرگ و مادربزرگ اگر خویشاوندانی در کشور وطن داشته باشند نمی‌توانند برای پیوستن به شما در بریتانیا تقاضا بدهند بلکه یعنی اگر خویشاوند ساکن وطن قادر باشد به لحاظ مالی والدین را در همان کشور تامین کند ممکن است مقامات مهاجرت تقاضا را رد کنند.

ی. جنبه‌ی نهایی و موردی که بنا به تجربه‌ی ما بیش از بقیه متقاضیان مهاجرت را نگران می‌کند این است که والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ باید اساساً و صرفاً به لحاظ مالی به فرد تابع بریتانیا وابسته باشند. این یعنی فرد تابع بریتانیا باید برای والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ پولی بفرستد که یا تمام هزینه‌ها و یا بخض غالب هزینه‌های‌شان را پوشش دهد.

این به‌خصوص مهم و قابل توجه است چون می‌تواند منجر به اقامت نامحدود و یا ورود برای اقامت نامحدود به بریتانیا شود.

این نیز قابل توجه است که این یکی از معدود دسته‌بندی‌هایی است که وقتی فرد مهاجر برای سفر و بازدید آمده می‌توان برای آن اقدام کرد.

لطفاً با وکلای برجسته‌ی ما در امور مهاجرت تماس بگیرید تا اطلاعات بیش‌تر را در اختیار شما قرار دهند.

 
 

Additional Links

ویدۀوها

Contact Information

Westkin Associates

16 Hanover Square

Mayfair

London, W1S 1HT

 

London: +44 207 118 4546

Email iran@westkin.com