Find Us
با ما درتماس باشید

در خواست های فوری

Tier 4 مجوز
انواع مهاجرت

Tier 4 مجوز

مجوز حمایت تحت ردیف 4 به نهادهای آموزشی اجازه می‌دهد دانشجویان مهاجر و خارجر را ثبت نام کنند. وکلا و حقوق‌دانان امور مهاجرت می‌توانند در گرفتن این مجوزها به نهادهای آموزشی کمک کنند.

این مجوز به نهادهای آموزشی اجازه می‌دهد در فهرست حامیان UKBA قرار بگیرند. این فهرست یک فهرست عمومی است که تمام نهادها و سازمان‌های ثبت نامی را در بر می‌گیرد که UKBA به آن‌ها مجوز ثبت نام دانشجویان خارجی داده است. بنابراین اگر شما یک نهاد آموزشی هستید و می‌خواهید دانشجو ثبت نام کنید و نقش حمایتی داشته باشید به مجوز حمایت نیاز دارید.

شرایط لازم برای تقاضای مجوز حمایت نسبتاً سخت هستند و در سه دسته‌ی عمده قرار می‌گیرند:

1. از نهاد آموزشی خواسته می‌شود ثابت کند که یک سازمان واقعی است که تحت قوانین مربوطه‌ی بریتانیا فعالیت می‌کند.

2. نهاد آموزشی حامی باید نشان دهد که هیچ تهدیدی برای روند و اداره‌ی امور مهاجرت ایجاد نمی‌کند.

3. نهاد آموزشی‌ای که خواستار مجوز حمایت است باید ضمناً نشان دهد که می‌تواند دانشجویان خود را مدیریت کند و تمام وظایف حمایتی از پیش تعیین‌شده را برآورده کند.

این مجوزها درجه‌بندی حمایتی می‌شوند: یعنی درجه‌ی A برای تقاضاهای با کیفیت بالاتر و درجه‌ی B.

پس از کسب مجوز تعداد گواهی‌نامه‌های صادر شده (یعنی تعداد دانشجویانی که ثبت نام می‌کنند) را می‌توان با تقاضا افزایش داد.

وکلای باتجربه‌ی امور مهاجرت ما از بهترین روندهای UKBA استفاده می‌کنند تا به بهترین و آسان‌ترین نتایج برای مشتریان و متقاضیان تجاری ما برسند. ما تضمین می‌کنیم که مجوزها و گواهی‌نامه‌ها را برای این که دانشجویان بتوانند فوراً ثبت نام شوند خواهیم گرفت.

 
 

Additional Links

ویدۀوها

Contact Information

Westkin Associates

16 Hanover Square

Mayfair

London, W1S 1HT

 

London: +44 207 118 4546

Email iran@westkin.com