Find Us
با ما درتماس باشید

در خواست های فوری

طلاق EEA
انواع مهاجرت

طلاق EEA

بنا به قوانین اروپا اکنون شرایطی وجود دارد که اعضای خانواده‌ای که ملیت غیر EEA دارند می‌توانند در بریتانیا بمانند حتی اگر طلاق گرفته باشند.

غیر از طلاق، مقررات 2006 EEA ضمناً اجازه می‌دهند همسر فرد دارای ملیت EEA حق ماندن در بریتانیا را داشته باشد حتی اگر فرد دارای ملیت EEA از بریتانیا خارج شده یا مرده باشد. این شرایط در قانون 10 از مقررات 2006 تدوین شده است.

من مهاجری هستم که از یک فرد دارای ملیت بریتانیایی طلاق گرفته‌ام، چه‌طور در بریتانیا بمانم؟

وکلای مهاجرت ما می‌توانند در صورتی به متقاضی کمک کنند که:

  1. ازدواج یا رابطه‌ی شخصی (یا ازدواج هم‌جنس) دست کم بیش از سه سال پیش از آغاز روند طلاق دوام داشته است.
  2. زوج بتوانند ثابت کنند که از این 3 سال یک سال را با هم در بریتانیا زندگی کرده‌اند یا همسر یا دوست شخصی سابق فرد ذی‌صلاح قیمومیت یکی از بچه‌های حاصل از ازدواج را داشته باشد یا بنا به توافق یا رای دادگاه حق دسترسی به بچه‌های حاصل از ازدواج در بریتانیا را داشته باشد.
  3. شرایط پیچیده‌ی خاصی (مانند خشونت در خانه) وجود دارد که باقی ماندن فرد دارای ملیت خارجی را در بریتانیا توجیه می‌کند.
  4. در اغلب موارد هم فرد دارای ملیت EEA و هم فرد خارجی باید کار کنند، کار آزاد داشته باشند یا حقوق معاهده را رعایت کنند.
  5. وکلای مهاجرت باتجربه‌ی ما می‌توانند به شما کمک کنند. لطفاً در فرصت مناسب با ما تماس بگیرید.
 
 

Additional Links

ویدۀوها

Contact Information

Westkin Associates

16 Hanover Square

Mayfair

London, W1S 1HT

 

London: +44 207 118 4546

Email iran@westkin.com