Find Us
با ما درتماس باشید

در خواست های فوری

سایر موارد EEA
انواع مهاجرت

سایر موارد EEA

 

وکلای برجسته‌ی امور مهاجرت ما دیگر تقاضاهایی را که می‌توان از سوی خویشاوندان یا اعضای خانواده‌ی فرد دارای ملیت EEA ارائه داد می‌شناسند.

این موارد عبارت‌اند از:

1. کودکان دارای ملیت EEA که به افراد دارای ملیت غیر EEA کمک می‌کنند، مشهور به موارد «چن».

2. حق افراد دارای ملیت بریتانیا برای برخورداری از حقوق افراد دارای ملیت EEA، مشهور به موارد «سوریندر سینگ».

3. حق افراد دارای ملیت غیر EEA وقتی در شرکت‌های EEA مشغول به کار هستند، موارد «فان در الست».

4. خویشاوندان وابسته، یعنی اعضای خانواده‌ی همسر یا کودک فرد دارای ملیت EEA.

همان‌طور که مشاوران و وکلای باتجربه می‌دانند دسته‌های افرادی که می‌توانند تحت شرایط EEA تقاضا بدهند مدام در حال تغییر است. اگر فکر می‌کنید شرایط EEA برای شما کاربرد دارد لطفا با ما تماس بگیرید.

 
 

Additional Links

ویدۀوها

Contact Information

Westkin Associates

16 Hanover Square

Mayfair

London, W1S 1HT

 

London: +44 207 118 4546

Email iran@westkin.com