Find Us
با ما درتماس باشید

در خواست های فوری

زوجهای ازدواج نکرده
انواع مهاجرت

زوجهای ازدواج نکرده

همان‌طور که وکلا و مشاوران باتجربه‌ی مهاجرت می‌دانند بریتانیا اجازه می‌دهد اعضای خانواده‌ی افراد دارای ملیت EEA در بریتانیا بمانند حتی اگر ملیت خارجی داشته باشند. این شامل نامزدها یا دوستان خارج از روابط ازدواج می‌شود مشروط بر این که زوج رابطه‌ی بادوامی داشته باشند.

شروط لازم برای این افراد دارای رابطه‌ی بادوام چیست؟

معمولاً UKBA شروط زیر را ارزیابی می‌کند.

  1. یکی از دو طرف باید ملیت EEA داشته باشد و حقوق معاهده را داشته باشد (یعنی کار بکند یا در یکی دیگر از دسته‌ها قرار بگیرد.)
  2. زوج ازدواج‌نکرده باید قصد داشته باشند به طور دائمی به عنوان زوج با هم زندگی کنند.
  3. زوج ازدواج نکرده باید پیش از این شبیه به زن و شوهر با هم زندگی کرده باشند و رابطه‌شان باید بیش از دو سال سابقه داشته باشد.
  4. نامزدها و دوستان ازدواج نکرده نباید نسبت خونی داشته باشند. اساساً‌نباید پیوند خونی در کار باشد.
  5. هر ازدواج قبلی یا رابطه‌ی خارج از ازدواج بلندمدت یا رابطه‌ی مشابه از سوی فرد EEA یا طرف دیگر باید برای همیشه تمام‌شده باشد.

شروط جزئی دیگری نیز وجود دارد که وکلای برجسته‌ی ساکن لندن ما می‌توانند در زمینه‌ی آن‌ها شما را راهنمایی کنند.

 
 

Additional Links

ویدۀوها

Contact Information

Westkin Associates

16 Hanover Square

Mayfair

London, W1S 1HT

 

London: +44 207 118 4546

Email iran@westkin.com