Find Us
با ما درتماس باشید

در خواست های فوری

دفاعیه جدید
انواع مهاجرت

دفاعیه جدید

وقتی ادعای پناهندگی رد می‌شود و استیناف پناهندگی پس از آن نیز موفقیت‌آمیز نیست فردی که به دنبال پناهندگی است مجبور نیست فوراً کشور را ترک کند. اگر در طول این مدت شرایط کشور وطن‌اش تغییر کند (یعنی بدتر شود یا دولت آن تغییر کند) یا اگر شواهد مربوطه‌ی تازه‌ای به دست بیاید (مثلاً حکم دستگیری تازه از سوی کشور وطن و…) قانون اجازه می‌دهد که فرد خواهان پناهندگی این شواهد را در ادعایی تازه ارائه دهد.

وکلای مهاجرتی ما در کمک به متقاضیان در این زمینه که ببینند موردشان شایسته‌ی ادعای تازه هست یا خیر و سپس کمک به تنظیم ادعای تازه‌شان تجربه دارند.

ما به عناون مشاوران حقوقی امور مهاجرت می‌دانیم که ادعاهای تازه تحت بند 353 از قوانین مهاجرت هستند:

«ادعاهای تازه 353. وقتی ادعای حقوق بشر یا پناهندگی رد شده باشد و استیناف مربوط به این ادعا نیز نزدیک نباشد تصمیم‌گیرنده شواهد دیگری را که ارائه می‌شود مد نظر قرار می‌دهد و در صورت رد شدن استیناف تصمیم می‌گیرد که آیا واجد شرایط ادعای تازه هستند یا خیر.

شواهد تازه وقتی به ادعای تازه منتهی می‌شوند که تفاوت‌های قابل توجهی با آن‌چه پیش‌تر ارائه شده داشته باشند. شواهد تازه در صورتی تفاوت قابل توجه دارند که محتویات‌شان:

(الف) پیش از این مد نظر قرار داده نشده باشد.

(ب) به همراه آن‌چه پیش‌تر ارائه شده است با وجود رد تقاضا چشم‌انداز واقع‌گرایانه‌ای از موفقیت خلق کنند.

این بند برای ادعاهایی که خارج از کشور ارائه شده‌اند کاربرد ندارد.»

به بیان ساده در صورتی می‌توانید ادعای تازه ارائه دهید که بتوانید نشان دهید:

  1. شواهد تازه‌ای وجود دارد یا شرایط به شکلی تغییر کرده که مد نظر وزارت کشور قرار نگرفته است.
  2. این شواهد جدید نتیجه‌ی پرونده‌ی شما را تغییر خواهند داد.

در چه شرایطی می‌توان ادعای تازه ارائه داد؟

لطفاً توجه داشته باشید که:

شرایطی که در بالا گفته شد نمونه هستند و شما به آن‌ها محدود نمی‌شوید. تعداد انواع ادعاهای تازه مانند تعداد انواع ادعاهای پناهندگی زیاد است.

روند ادعاهای تازه چه‌گونه است؟

1. اگر ادعای پناهندگی شما پیش از 5 مارس 2007 ارائه شده باشد:

*اگر نمی‌توانید به FSU لیورپول سفر کنید

اگر به یکی از دلایل و معیارهای استثنایی زیر نمی‌توانید به FSU سفر کنید نیازی به قرار ملاقات ندارید:

این موضوع نیازمند حضور است که می‌تواند برای متقاضیان نگران‌کننده باشد. وکلای امور مهاجرت ما برای کمک به شما از بهترین تکنیک‌های عملی استفاده می‌کنند.

2. اگر ادعای پناهندگی شما پس از 5 مارس 2007 ارائه شده باشد:

ادعاهای تازه پیچیده هستند و بیش‌ترین میزان تجربه را نیاز دارند. ما اطمینان داریم که کار ما در میان وکلا و حقوق‌دانان امور مهاجرت از بهترین‌ها است.

 
 

Additional Links

ویدۀوها

Contact Information

Westkin Associates

16 Hanover Square

Mayfair

London, W1S 1HT

 

London: +44 207 118 4546

Email iran@westkin.com