Find Us
با ما درتماس باشید

در خواست های فوری

پرونده‌های خانوادگی
انواع مهاجرت

پرونده‌های خانوادگی

معمول‌ترین و موفق‌ترین دعاوی تحت حقوق بشر در زمینه‌ی مهاجرت زمانی است که یک فرد خارجی که ویزای معتبری ندارد بر اساس زندگی خانوادگی‌اش می‌تواند در بریتانیا بماند. این تقاضاهای مهاجرت که به تقاضاهای مهاجرت حقوق بشر مشهورند تحت ماده‌ی 8 تهیه می‌شوند.

وستکین در این نوع تقاضاها تجربه‌ی فراوانی دارد. ما مشتاقانه در انتظاریم که هر کس که احساس می‌کند باید اجازه داشته باشد بر اساس زندگی خانوادگی‌اش در بریتانیا بماند با ما تماس بگیرد.

چه زمانی یک پرونده‌ی ماده‌ی 8 مناسب دانسته می‌شود؟

موارد زیادی متناسب با یک پرونده‌ی زندگی خانوادگی ماده‌ی 8 وجود دارد. هرجا یک فرد خارجی بیش از زمان ویزایش در بریتانیا مانده باشد اما رابطه‌ای تشکیل داده باشد، اگر فرزندان یا عوامل دلسوزانه‌ی دیگری در کار باشد بنا به اذعان دادگاه‌ها انتظار معمول از این قرار که فرد خارجی باید به وطن‌اش برگردد برداشته می‌شود.

معنای این حرف این است که فرد خارجی معمولاً‌اگر ویزا نداشته باشد باید برگردد، اما در شرایطی که فرزندانی در کار باشند، دیدگاه معمول دادگاه‌ها از این قرار بوده است که متقاضی مجبور نیست به وطن برگردد و از آن‌جا به شرایط اقامت‌اش سامان بدهد چون این در راستای منافع کودک نیست.

وکلای ما در مبارزه در این پرونده‌ها هم در تقاضا و هم در استیناف تجربه‌ی زیادی دارند.

معمولاً کلید پیروزی در این پرونده‌ها شواهد است. ما از طریق وکلای مهاجرتی ما و با استفاده از چندین سال تجربه ارائه‌ی سریع شواهد صحیح را تضمین می‌کنیم، این شواهد معمولاً شواهد مفصلی هستند که شرایط دلسوزانه یا مساله‌ی فرزند یا هر دو را مطرح می‌کنند.

یکی از نکات کلیدی پیروزی در این پرونده‌های مهاجرتی تضمین این است که شواهد مفصل تایید کند که کودک در بریتانیا به دنیا آمده و نقش فرد مهاجر در زندگی کودک به تصمیم‌گیرنده، چه UKBA و چه قاضی امور مهاجرت، تفهیم شده باشد.

اهمیت اظهارات شهود در این نوع پرونده‌ها نیز به این مساله ارتباط دارد. اظهارات شهود اجازه می‌دهند متقاضیان ما و زوج‌شان ماجرای خود را به زبان خودشان بیان کنند. این مساله اهمیت دارد چون ماجرای واقعی پشت اسناد را به گوش تصمیم‌گیرنده می‌رساند.

اگر حس می‌کنید که صحبت کردن با یکی از وکلای باتجربه‌ی ما برای شما مفید است هر وقت برای‌تان مناسب است با ما تماس بگیرید.

ما در میان مشاوران، حقوق‌دانان و وکلای لندن اطمینان داریم که می‌توانیم بهترین خدمات قانونی، صادقانه و حرفه‌ای را در زمینه‌ی مهاجرت برای متقاضیان‌مان از درون کشور یا سراسر جهان فراهم کنیم.

 
 

Additional Links

ویدۀوها

Contact Information

Westkin Associates

16 Hanover Square

Mayfair

London, W1S 1HT

 

London: +44 207 118 4546

Email iran@westkin.com