Find Us
با ما درتماس باشید

در خواست های فوری

حقوق بشر
انواع مهاجرت

حقوق بشر

حقوق بشر – زندگی خانوادگی

 دولت در دوم اکتبر 2000 حقوق تصریح‌شده در کنوانسیون حقوق بشر اروپا را به وسیله‌ی قانون حقوق بشر وارد قوانین بریتانیا کرد.

این در کنار دیگر تغییرات قانونی ناشی از قوانین مهاجرتی مربوطه به این معنی بود که در تمام استیناف‌ها، نه فقط استیناف‌های پناهندگی، می‌توان بحث‌های حقوق بشر را به قاضی امور مهاجرت ارائه داد. معمول‌ترین بحث حقوق بشری مطرح‌شده بر اساس زندگی خانوادگی است که اگر یکی از اعضای خانواده از بریتانیا اخراج شود ممکن است از هم بپاشد.

این حقوق به وسیله‌ی ماده‌ی 8 ذکر شده‌اند که می‌گوید:

  1. احترام به زندگی خانوادگی و خصوصی، خانه و موارد مشابه حق همه است.
  2. هیچ مقام دولتی‌ای اجازه‌ی تخطی به این حق را ندارد مگر این که بنا به قانون باشد و در یک جامعه‌ی دموکراتیک به منافع امنیت ملی یا رفا اقتصادی کشور ارتباط پیدا کند، برای جلوگیری از بی‌نظمی یا جرک و جنایت باشد، برای حفاظت از سلامتی و اخلاق باشد و یا برای حفاظت از حقوق و آزادی‌های دیگران.

این بخش از قانون ساده نیست و به مشاوره‌ی تخصصی نیاز دارد. کاری که ما می‌خواهیم در پرونده‌های زندگی خانوادگی انجام دهیم از این قرار است:

در این بخش قانون مرتباً تغییر می‌کند و وکلای باتجربه‌ی ما برای مشاوره و ارائه‌ی پرونده‌ی متقاضیان برای تضمین بهترین چشم‌انداز موفقیت در خدمت هستند.

حقوق بشر و پناهندگی بخش‌های پیچیده‌ای از قانون هستند و ارائه‌ی قانونی برای کسب موفقیت اهمیتی اساسی دارد. بخش عمده‌ی تقاضاها در همان مراحل ابتدایی به وسیله‌ی وزارت کشور رد می‌شوند و ارائه‌ی استینافی که از ابتدا به وسیله‌ی قاضی امور مهاجرت شنیده شود لازم است. ممکن است این امکان هم وجود داشته باشد که بتوان تقاضاها را برای بررسی قانونی یا بررسی قضایی در دیوان عالی دنبال کرد.

ما در میان مشاوران، حقوق‌دانان و وکلای لندن اطمینان داریم که می‌توانیم بهترین خدمات قانونی، صادقانه و حرفه‌ای را در زمینه‌ی مهاجرت برای متقاضیان‌مان از درون کشور یا سراسر جهان فراهم کنیم.

 
 

Additional Links

ویدۀوها

Contact Information

Westkin Associates

16 Hanover Square

Mayfair

London, W1S 1HT

 

London: +44 207 118 4546

Email iran@westkin.com