Find Us
با ما درتماس باشید

در خواست های فوری

ازدواج همجنس گرایان
انواع مهاجرت

ازدواج همجنس گرایان

در زمان نوشتن این مطلب دولت اذعان کرده است که می‌خواهند التزام گواهی‌نامه‌ی تایید را حذف کنند، اما هنوز رسماً این کار انجام نشده است. بنابراین افرادی که در بریتانیا هستند و بریتانیایی یا اهل ناحیه‌ی اقتصادی اروپا نیستند یا اجازه‌ی اقامت ناحدود ندارند باید از وزارت کشور مجوز (موسوم به گواهی‌نامه‌ی پذیرش) بگیرند و بعد می‌توانند رابطه‌ی شخصی خود را ثبت کنند.

از آوریل 2009 این تقاضاها هزینه‌ای ندارند.

مشاوران مهاجرت اعتقاد دارند اگر بیش از سه ماه از ویزای متقاضی باقی مانده باشد معمولاً این تقاضاها پذیرفته می‌شود. اگر کمتر از 3 ماه از ویزا باقی مانده باشد یا بیش‌تر از تاریخ ویزا مانده باشند هنوز امکان کسب پذیرش وجود دارد اما نیازمند روندی طولانی‌تر است.

باید توجه داشت که گواهی‌نامه‌ی پذیرش نوعی مجوز اقامت یا ویزای بریتانیا نیست، بلکه صرفاً اجازه‌ی است به ثبت‌کننده که به زوج اجازه دهد ملتزم رابطه‌ی شخصی خود شوند. مشاوران حقوقی باید این موضوع را برای متقاضیان روشن کنند.

دوستان شخصی پیش‌نهادی (احتمالی)

ویزای «دوست شخصی پیش‌نهادی» از بسیاری از جهات مشابه ویزای نامزد است. این ویزا به یک خارجی اجازه می‌دهد وارد بریتانیا شود (این تقاضا را نمی‌شود درون مرزهای بریتانیا داد) به این منظور که مراسم دوستی شخصی‌شان را برگزار کنند. وقتی وارد رابطه‌ی دوستی شخصی شدند می‌توانند وارد دسته‌ی مهاجرتی «دوستان شخصی» شوند.

زوج ملتزم نیستند که با هم زندگی کنند اما باید ثابت کنند که رابطه‌ی بادوامی دارند، می‌توانند قبل و بعد از آغاز دوستی شخصی پشتیبان هم باشند بدون این‌که نیازی به اعتبارات عمومی داشته باشند و آزادند که در طول 6 ماه رابطه‌شان را آغاز کنند. دوستی شخصی پیش‌نهادی اجازه‌ی اقامت شش‌ماه را در بریتانیا فراهم می‌کند، برای کار تا زمانی که وارد رابطه‌ی شخصی شوند ممنوعیت وجود دارد.

دوستان شخصی

وقتی زوجی مدتی رابطه‌ی دوستی شخصی داشته باشند می‌توانند تقاضای اقامت یا ورود به بریتانیا بدهند. این تقاضا را می‌توان از درون یا بیرون بریتانیا داد. زوج، علاوه بر داشتن گواهی‌نامه‌ی رابطه‌ی شخصی، باید ثابت کنند که رابطه‌ی واقعی و پایدار دارند و می‌توانند بدون کمک گرفتن از اعتبارات عمومی در بریتانیا به زندگی ادامه دهند.

پس از آن به دوست شخصی به صورت آزمایشی دو سال مهلت داده می‌شود و پس از دو سال شخص خارجی می‌تواند برای اقامت نامحدود تقاضا بدهد مشروط بر این‌که زوج با هم بمانند.

 
 

Additional Links

ویدۀوها

Contact Information

Westkin Associates

16 Hanover Square

Mayfair

London, W1S 1HT

 

London: +44 207 118 4546

Email iran@westkin.com